Wprowadzone przez Julia Malicka

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji świąt firma Lakszmi składa Państwu najszczersze życzenia- zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością!Życzymy radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego „Alleluja” !!!

, ,

Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej

Czy można połączyć remont konserwatorski i termomodernizację? Przedstawiamy inwestycję Wspólnoty Mieszkaniowej dla której mieliśmy przyjemność pozyskać finansowanie w zakresie: Termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku frontowego od strony podwórza oraz ścian zewnętrznych oficyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Pożyczki Termomodernizacyjnej, Remontu konserwatorskiego elewacji frontowej z prześwitem bramowym w ramach dotacji […]

Wiosna, czas na remont

Czy wiedziałeś, że istnieje możliwość dofinansowania remontu Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach premii remontowej Banku Gospodarstwa Krajowego? W ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, mogą ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną na remont nieruchomości, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Co ważne, wprowadzona została zmiana sposobu wyliczania wartości premii remontowej. […]

,

Pożyczka termomodernizacyjna

Poszukujesz pożyczki termomodernizacyjnej, która zostanie przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć w oparciu o audyt energetyczny mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku?Specjalnie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (środki z funduszy Unii Europejskiej) dostępne są pożyczki do nawet 3 650 000 […]

Bez barier

Dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób, które mają ograniczone możliwości ruchowe to wyjątkowo istotna kwestia i często zaniedbywana w przypadku wybudowanych dawniej budynków mieszkalnych.  Z odpowiedzią przychodzi BGK z funduszem oferującym pożyczki z częściowym umorzeniem kapitału oraz preferencyjnym oprocentowaniem na finansowanie usuwania barier architektonicznych. Dzięki takiej opcji Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać budżet na rozbudowę […]

Dołącz do walki ze smogiem

W budżecie miasta Łodzi na ten rok zostało przewidziane 3 mln zł na dotacje do wymiany źródeł ogrzewania.  Dla wspólnot mieszkaniowych wysokość bezzwrotnej dotacji może wynieść nawet 50 tyś. zł.  Daje to możliwość wymiany ogrzewania na zasilane z sieci cieplnej, z kotłowni gazowych lub piecy elektrycznych, dzięki temu można dołożyć cegiełkę do walki z wysokim […]

Bądź EKO

ING Bank Śląski S.A. wprowadził ofertę kredytu dla wspólnot mieszkaniowych w ofercie specjalnej „Bądź Eko”.  W ramach oferty specjalnej Wspólnoty Mieszkaniowe mogą skorzystać z promocyjnego finansowania eko-inwestycji. Ekokredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych może być przeznaczony na nowe inwestycje termomodernizacyjne w budynkach wspólnoty mieszkaniowej albo ich otoczeniu. Mogą to być np.:  ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi […]

Białe Certyfikaty

Czy słyszeliście o systemie białych certyfikatów? Jest to możliwość która przewiduje odzyskanie części nakładów inwestycyjnych w celu poprawienia efektywności energetycznej wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Wynika ona z zapisów Ustawy o efektywności energetycznej (z dn.20.05.2016). Ustawa, mówi,że każdy inwestor ma prawo odzyskania części planowanych kosztów inwestycyjnych. Co ważne, ustawa premiuje tylko tych inwestorów, którzy […]

,

Dotacja na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2021

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji DO 90% kosztu kwalifikowanego zadania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi! Termin składania wniosków DO 30 KWIETNIA. Potrzebujesz pomocy z przygotowaniem wniosku, jego procedowaniem i rozliczeniem przyznanego dofinansowania dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych??? […]