Z okazji świąt firma Lakszmi składa Państwu najszczersze życzenia- zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością!
Życzymy radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego „Alleluja” !!!
Czy można połączyć remont konserwatorski i termomodernizację?
Przedstawiamy inwestycję Wspólnoty Mieszkaniowej dla której mieliśmy przyjemność pozyskać finansowanie w zakresie:
 • Termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku frontowego od strony podwórza oraz ścian zewnętrznych oficyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Pożyczki Termomodernizacyjnej,
 • Remontu konserwatorskiego elewacji frontowej z prześwitem bramowym w ramach dotacji Urzędu Miasta Łodzi,
 • „Białego Certyfikatu” za realizację działania dającego oszczędność energetyczną, w wysokości 19,368 ton oleju ekwiwalentnego (toe).
Budynek wypiękniał a przy okazji stał się bardziej ekologiczny!
Czy wiedziałeś, że istnieje możliwość dofinansowania remontu Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach premii remontowej Banku Gospodarstwa Krajowego? W ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, mogą ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną na remont nieruchomości, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Co ważne, wprowadzona została zmiana sposobu wyliczania wartości premii remontowej. Wysokość premii remontowej wynosi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego, a minimalna wysokość kredytu remontowego wynosi 50% kosztów modernizacji.
Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Zgłoś się do nas! 
Dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób, które mają ograniczone możliwości ruchowe to wyjątkowo istotna kwestia i często zaniedbywana w przypadku wybudowanych dawniej budynków mieszkalnych. 
Z odpowiedzią przychodzi BGK z funduszem oferującym pożyczki z częściowym umorzeniem kapitału oraz preferencyjnym oprocentowaniem na finansowanie usuwania barier architektonicznych.
Dzięki takiej opcji Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać budżet na rozbudowę architektury (w szczególności na budowę, rozbudowę i modernizację dźwigów osobowych) w taki sposób, by ułatwić korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym.
Jeśli chcesz złożyć wniosek o pożyczkę – zgłoś się do Nas – pomożemy Ci w formalnościach. 
Zajmujemy się przygotowaniem wniosków dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz rozliczaniem przyznanych dotacji po realizacji projektów.
 
W budżecie miasta Łodzi na ten rok zostało przewidziane 3 mln zł na dotacje do wymiany źródeł ogrzewania. 
Dla wspólnot mieszkaniowych wysokość bezzwrotnej dotacji może wynieść nawet 50 tyś. zł. 
Daje to możliwość wymiany ogrzewania na zasilane z sieci cieplnej, z kotłowni gazowych lub piecy elektrycznych, dzięki temu można dołożyć cegiełkę do walki z wysokim poziomem zanieczyszczeń powietrza w mieście oraz w wymiernym stopniu zmniejszyć koszt budowy instalacji.
Rozpoczął się nabór wniosków na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania. 
Zajmujemy się przygotowaniem wniosków dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz rozliczaniem przyznanych dotacji po realizacji projektów. 
Skontaktuj się z Nami, by dowiedzieć się więcej!
 
ING Bank Śląski S.A. wprowadził ofertę kredytu dla wspólnot mieszkaniowych w ofercie specjalnej „Bądź Eko”. 
W ramach oferty specjalnej Wspólnoty Mieszkaniowe mogą skorzystać z promocyjnego finansowania eko-inwestycji. Ekokredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych może być przeznaczony na nowe inwestycje termomodernizacyjne w budynkach wspólnoty mieszkaniowej albo ich otoczeniu.
Mogą to być np.:
 •  ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 •  przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 •  instalację OZE (odnawialne źródła energii) w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • i nie tylko.
Możemy pomóc Ci pozyskać kredyt dla Twojej wspólnoty.
Skontaktuj się z Nami, by dowiedzieć się więcej!
Czy słyszeliście o systemie białych certyfikatów?
Jest to możliwość która przewiduje odzyskanie części nakładów inwestycyjnych w celu poprawienia efektywności energetycznej wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Wynika ona z zapisów Ustawy o efektywności energetycznej (z dn.20.05.2016).
Ustawa, mówi,że każdy inwestor ma prawo odzyskania części planowanych kosztów inwestycyjnych. Co ważne, ustawa premiuje tylko tych inwestorów, którzy dopiero planują wykonanie działań energooszczędnych (czyli tych, którzy jeszcze nie mają podpisanych umów z wykonawcami prac energooszczędnych).
Inwestycje, które ustawowo podlegają zwrotowi finansowemu w ramach białych certyfikatów to m.in:
 • docieplenie budynków mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej (docieplenie ścian, stropów, wymiana okien)
 • wymiana starych urządzeń i sieci przesyłowych na energooszczędne (wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła)
 • odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 • modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (w budynkach, halach, biurach, magazynach, w pasie drogowym etc.)
Chcesz wiedzieć czy możesz wziąć udział w mechanizmie Białych Certyfikatów? A może potrzebujesz pomocy w złożeniu niezbędnych dokumentów? 
Zgłoś się do nas, pomożemy!