O nas

Kim jesteśmy?

Od 2007 roku pozyskujemy finansowanie na realizację inwestycji remontowych i modernizacyjnych dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. Nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalają na obsługę pełnego procesu:

  • kredytowego (od przeprowadzenia analizy finansowej do spłaty ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej),
  • dotacyjnego (od przygotowania wniosku do wypłaty pozyskanego dofinansowania).

Pomagamy naszym Klientom w doborze i pozyskaniu optymalnego sposobu finansowania ich inwestycji. Oferujemy pełną obsługę doradczą oraz wsparcie w poszukiwaniu i uzyskaniu korzystnych warunków kredytowych oraz dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, takich jak:

  • premie termomodernizacyjne i remontowe Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • dotacje (dofinansowania) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • dotacje ze środków samorządów lokalnych (np. na likwidację niskiej emisji),
  • dotacje ze środków Unii Europejskiej.

W ramach obowiązujących umów prowadzimy obecnie obsługę ponad 400 budynków. Łączna kwota pozyskanych środków w ramach dofinansowań inwestycji naszych Klientów przekroczyła kwotę 20 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.