Wpisy

Dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób, które mają ograniczone możliwości ruchowe to wyjątkowo istotna kwestia i często zaniedbywana w przypadku wybudowanych dawniej budynków mieszkalnych. 
Z odpowiedzią przychodzi BGK z funduszem oferującym pożyczki z częściowym umorzeniem kapitału oraz preferencyjnym oprocentowaniem na finansowanie usuwania barier architektonicznych.
Dzięki takiej opcji Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać budżet na rozbudowę architektury (w szczególności na budowę, rozbudowę i modernizację dźwigów osobowych) w taki sposób, by ułatwić korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym.
Jeśli chcesz złożyć wniosek o pożyczkę – zgłoś się do Nas – pomożemy Ci w formalnościach. 
Zajmujemy się przygotowaniem wniosków dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz rozliczaniem przyznanych dotacji po realizacji projektów.
 

„Marzec… plany, sprawozdania i zebrania? Na pewno tak, jednak dla nas to również miesiąc uruchamiania pozyskanego dla Wspólnot Mieszkaniowych finansowania. A więc w marcu pozyskaliśmy 2.024.494,63 zł na realizację remontów. Na tę kwotę składa się 850.000,00 w ramach Pożyczki Termomodernizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego a także 1.174.494,63 zł kredytów z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego.”