Wpisy

Czy słyszeliście o systemie białych certyfikatów?
Jest to możliwość która przewiduje odzyskanie części nakładów inwestycyjnych w celu poprawienia efektywności energetycznej wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Wynika ona z zapisów Ustawy o efektywności energetycznej (z dn.20.05.2016).
Ustawa, mówi,że każdy inwestor ma prawo odzyskania części planowanych kosztów inwestycyjnych. Co ważne, ustawa premiuje tylko tych inwestorów, którzy dopiero planują wykonanie działań energooszczędnych (czyli tych, którzy jeszcze nie mają podpisanych umów z wykonawcami prac energooszczędnych).
Inwestycje, które ustawowo podlegają zwrotowi finansowemu w ramach białych certyfikatów to m.in:
  • docieplenie budynków mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej (docieplenie ścian, stropów, wymiana okien)
  • wymiana starych urządzeń i sieci przesyłowych na energooszczędne (wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła)
  • odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
  • modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (w budynkach, halach, biurach, magazynach, w pasie drogowym etc.)
Chcesz wiedzieć czy możesz wziąć udział w mechanizmie Białych Certyfikatów? A może potrzebujesz pomocy w złożeniu niezbędnych dokumentów? 
Zgłoś się do nas, pomożemy!

„Marzec… plany, sprawozdania i zebrania? Na pewno tak, jednak dla nas to również miesiąc uruchamiania pozyskanego dla Wspólnot Mieszkaniowych finansowania. A więc w marcu pozyskaliśmy 2.024.494,63 zł na realizację remontów. Na tę kwotę składa się 850.000,00 w ramach Pożyczki Termomodernizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego a także 1.174.494,63 zł kredytów z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego.”