Dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób, które mają ograniczone możliwości ruchowe to wyjątkowo istotna kwestia i często zaniedbywana w przypadku wybudowanych dawniej budynków mieszkalnych. 
Z odpowiedzią przychodzi BGK z funduszem oferującym pożyczki z częściowym umorzeniem kapitału oraz preferencyjnym oprocentowaniem na finansowanie usuwania barier architektonicznych.
Dzięki takiej opcji Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać budżet na rozbudowę architektury (w szczególności na budowę, rozbudowę i modernizację dźwigów osobowych) w taki sposób, by ułatwić korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym.
Jeśli chcesz złożyć wniosek o pożyczkę – zgłoś się do Nas – pomożemy Ci w formalnościach. 
Zajmujemy się przygotowaniem wniosków dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz rozliczaniem przyznanych dotacji po realizacji projektów.