Czy wiedziałeś, że istnieje możliwość dofinansowania remontu Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach premii remontowej Banku Gospodarstwa Krajowego? W ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, mogą ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną na remont nieruchomości, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Co ważne, wprowadzona została zmiana sposobu wyliczania wartości premii remontowej. Wysokość premii remontowej wynosi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego, a minimalna wysokość kredytu remontowego wynosi 50% kosztów modernizacji.
Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Zgłoś się do nas!